admin

Inventoory Control-Gujrathi

છૂપા નુકસાનને ઓળખીએઃ સ્પૅર પાર્ટ્સ ઈન્વેન્ટરીના વ્યવસ્થાપનમાં સ્ટોકટેલી ઑટોમોબાઈલ ડીલર્સની મદદ કેવી રીતે કરે છે ઑટોમોબાઈલ ડીલર્સ માટે સ્ટોકટેકિંગ એક આવશ્યક પ્રક્રિયા છે, ખાસ કરી ને સ્પૅર પાર્ટ્સ ઈન્વેન્ટરીનું વ્યવસ્થાપન કરવું. સામાન્યપણે એવું જોવા મળ્યું છે કે કોઈપણ ઑટોમોબાઈલ ડીલર્સ સ્ટોકટેકિંગ દરમિયાન 30%  જેટલું નુકસાન સ્ટોકટેકિંગ દરમિયાન ઓળખી શકાય છે. આ નુકસાન ડીલરશિપની નફાકારકતા અને […]

Inventoory Control-Gujrathi Read More »

Inventory Control-Hindi

छुपे नुक़सानों को उजागर करना: स्टॉकटैली की मदद से ऑटोमोबाइल डीलर्स स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करते हैं   ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिये स्टॉकटेकिंग एक ज़रूरी प्रक्रिया है, ख़ासकर स्पेयर पार्ट्स इन्वेंटरी के प्रबंधन में। औसतन, ऐसा देखा गया है कि किसी भी ऑटोमोबाइल डीलर के यहाँ स्टॉकटेकिंग के दौरान 30% नुक़सान का पता

Inventory Control-Hindi Read More »

Inventory Control-English

Uncovering Hidden Losses: How Stocktally Helps Automobile Dealers Manage Spare Parts Inventory Stocktaking is an essential process for automobile dealers, especially in managing their spare parts inventory. On average, it has been observed that around 30% of losses are detected during stocktaking at any automobile dealer. These losses can significantly impact the profitability and efficiency

Inventory Control-English Read More »

Stock Control through Stocktaking- Gujrathi

શૅલ્ફથી સૉફ્ટવેર સુધીઃ સ્ટોકટૅલી સાથે ગારમેન્ટ રિટેલમાં સ્ટોક નિયંત્રણનું આધુનિકીકરણ   ગારમેન્ટ રિટેલના હલચલભર્યા વિશ્વમાં, તમારી પાસેના સ્ટોકમાં શું છે એના જાણકારી કસ્ટમરને ખુશખુશાલ અને શૅલ્ફને માલથી ભરેલી રાખવાની ચાવી છે. આમાં સ્ટોકટૅલી, ટૅગલાઈન “गिनो तो जानो,” જેનો અર્થ થાય છે “ગણો તો જાણો,”  તમારી મદદ કરી શકે છે.   સ્ટોકટૅલીની સ્ટોકટેકિંગ સેવાઓ ઈન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટના

Stock Control through Stocktaking- Gujrathi Read More »

Stock Control through Stocktaking- Hindi

शेल्फ से सॉफ्टवेयर तक: स्टॉकटैली के साथ कपड़ों के रिटेल में स्टॉक नियंत्रण को आधुनिक बनाना   कपड़ों के रिटेल की इस हलचल-भरी दुनिया में, अगर हम यह जान लें कि हमारे स्टॉक में क्या-क्या है, तो ग्राहक भी खुश रहेंगे और शेल्फ भी भरे रहेंगे| यहीं पर स्टॉकटैली काम आता है, जिसकी टैगलाइन ही

Stock Control through Stocktaking- Hindi Read More »

Stock Control through Stocktaking

From Shelves to Software: Modernizing Stock Control in Garment Retail with Stocktally In the bustling world of garment retail, knowing what’s in stock is key to keeping customers happy and shelves full. That’s where Stocktally comes in, with their tagline “गिनो तो जानो,” which means “Count to Know.” Stocktally’s stocktaking services are like the superhero

Stock Control through Stocktaking Read More »

Internal vs. External Stocktaking – Gujrathi

ઈન્વેન્ટરીની સૂક્ષ્મ-દૃષ્ટિ પરથી પરદો હટે છેઃ આંતરિક અને બાહ્ય સ્ટોકટેકિંગની સરખામણી બિઝનેસીસ માટે ઈન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ પાયાના પથ્થર સમાન છે, કેમ કે તેનાથી કામગીરીની અસરકારકતા અને ગ્રાહકના સંતોષ પર સીધી અસર પડે છે. ઈન-હાઉસ સાધનો દ્વારા મેનેજ કરાતા આંતરિક સ્ટોકટેકિંગ તથા ઈન્વેન્ટરી પરિદૃશ્યમાં પરિવર્તન લાવનાર સ્ટોકટૅલીના ઍક્સ્ટર્નલ (બાહ્ય) સ્ટોકટેકિંગના એકબીજાથી સદંતર વિપરિત વિશ્વ પર આવો એક

Internal vs. External Stocktaking – Gujrathi Read More »

Internal vs. External Stocktaking – Hindi

 अंदरूनी और बाहरी स्टॉक टेकिंग की तुलना   इन्वेंटरी प्रबंधन व्यापारों के लिए एक ऐसे सहारे की तरह खड़ा होता है, जो ऑपरेशन्स की कुशलता और ग्राहक के समाधान का ध्यान रखता है| आइए अब गहराई से उतरते हैं दो अलग-अलग क्षेत्रों में, इन-हाउस संसाधनों द्वारा चलाई जानेवाली अंदरूनी स्टॉकटेकिंग और इन्वेंटरी की पूरी तस्वीर

Internal vs. External Stocktaking – Hindi Read More »

Internal vs. External Stocktaking

Unveiling Inventory Insights: Comparing Internal and  External Stocktaking Inventory management stands as a cornerstone for businesses, dictating operational efficiency and customer satisfaction. Let’s delve into the contrasting realms of internal stocktaking, managed by in-house resources, and Stocktally’s External Stocktaking, a pioneering service that transforms the inventory landscape. 🔍 Internal Stocktaking: Internal stocktaking relies on a

Internal vs. External Stocktaking Read More »

Power of Stocktaking-Gujrathi

🌟 સફળતાની ચાવી: રિટેલર્સ અને ઑટોમોબાઈલ ડીલર્સ માટે સ્ટોકટેકિંગની શક્તિ! 🚗🛍️ બિઝનેસના ગતિશીલ વિશ્વમાં, ચોકસાઈ સફળતાની ચાવી છે અને અહીં જ સ્ટોકટેકિંગ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. રિટેલર્સ અને ઑટોમોબાઈલ ડીલર્સ માટે સ્ટોકટેકિંગ કેવી રીતે લાભદાયક બની શકે છે એ વિશે અહીં મુખ્ય પાંચ મુદ્દાઓમાં જણાવ્યું છેઃ   નુકસાનનો અટકાવઃ ઈન્વેન્ટરીનું સ્તર કેવું અને કેટલું છે

Power of Stocktaking-Gujrathi Read More »